levels TeRMS

Medlemsbetingelser

GENERELT:
Når du opretter eller køber dit medlemskab til LEVELS FITNESS, accepterer du levels fitness medlemsbetingelser,, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB:
Dit medlemskab i LEVELS Fitness er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.


TIL- OG AFMELDING AFHOLDRESERVATION:
Du kan til- og afmelde dig hold på LEVELS Fitness hjemmesiden ELLER App.
Er du forhindret i at komme til din holdreservation, skal du melde afbud senest 2 timer før holdstart.

BETALING &BETALINGSAFTALE:
Du skal betale månedligt forløbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af LEVELS Fitness prisliste.
Når du BESTILLER DIT medlemsSKAB, betaler DU fra starttidspunktet og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskabsamt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk kortrækning (DIBS). Dit medlemskab og dine køb betales hver d. 1. i en måned. Tilmelding til automatiskkorttrækning (DIBS) sker i forbindelse med DIN TIL KØB AF MEDLEMSKAB PÅ LEVELSFitness.dk.  

UNDER 18 ÅR:
Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem i FitnessX. Hvis du er under 18 år, kan du indmelde dig på LEVELS Fitness hjemmeside. Du skal herefter møde op i et LEVELS FITNESS TRÆNINGSSTUDIO med en forælder, for at få ADGANG TIL LEVELS FITNESS. Din forælder skal stå som betaler af dit medlemskab (Anden Betaler).

MANGLENDE BETALING:
Betales dit medlemskab og evt. køb ikke til den aftalte tid, kan LEVELS Fitness lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks.
Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til LEVELS Fitness.


OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB:
Du kan altid opsige dit medlemskab med en varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse SKAL SKE via e-mail til service@LEVELSFITNESS.dk
Din opsigelse er gældende fra den dag, LEVELS Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra LEVELSFITNESS.

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM:
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan LEVELS FITNESS lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

DOPING:
Du må ikke bruge, sælge elleroverdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE:  
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LEVELS Fitness. Al træning sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE:
LEVELS Fitness er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.

MEDLEMSINFORMATION:
LEVELS Fitness udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret.

FORTRYDELSE AF KØB:
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig VIA e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har  taget dit medlemskab i brug

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER:
LEVELS Fitness kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Dertil enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på LEVELS Fitness PRISLISTE. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft, pr e-mail og ved opslag i centeret. LEVELS Fitness kan lave uvæsentlige ændringer med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.

PERSONDATAPOLITIK:
PERSONDATAPOLITIK: Ved oprettelse af medlemskab i LEVELSFITNESS accepterer du, at LEVELSFITNESS indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab samt levering af varer og services i tilknytning til dit medlemskab.

OPBEVARINGSPERIODE: Vi vil opbevare dine personoplysninger under sikre forhold i op til 3 år efter endt medlemskab. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

DINE RETTIGHEDER: Når vi registrerer oplysninger om dig, har du ret til at:* blive oplyst om behandlingen af data* få indsigt i egne personoplysninger* gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted*få slettet oplysninger, der er vildledende eller urigtig tilfælde af indsigelse, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt. Du har ligeledes ret til at indgive klage til Datatilsynet.

VIDEOOVERVÅGNING: Af hensyn til din sikkerhed, har vi videoovervågning i LEVELSFITNESS. Videoovervågningen benyttes kun i tilfælde af tyveri, misbrug eller overfald hos medlemmer eller ansatte.
Optagelserne gemmes i op til 4 uger efter optagelsesdato.

COOKIES: LEVELS FITNESS anvender cookies på fitnessx.dk med henblik på at sikre en optimal brugeroplevelse. Cookies er små datafiler, som sendes til din computer, tablet, smartphone eller anden enhed, når du besøger vores hjemmeside. En cookie er en passiv fil, der hverken spreder virus eller indsamler oplysninger fra din enhed. Overordnet set benytter vi cookies som en del af vores service til at vise indhold, der er så relevant for dig som muligt. Vi bruger blandt andet cookies til at se, om du tidligere har besøgt vores hjemmeside, om du er logget ind og hvilket sprog, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Cookies giver os mulighed for at genkende en enhed, men ikke hvem der bruger den. Det er forskellige, hvor længe cookies opbevares på din enhed.

ÆNDRING AF SAMTYKKE: Ønsker du at ændre dit samtykke kan du slette cookies fra din browser. Alternativt kan du ændre dine præferencer ved at trykke på det lille cookie-ikon i nederste venstre hjørne i browservinduet.


Øvrige Priser

Oprettelsesgebyr: 249,-
Udeblivelse fra holdtræning: 0,-
Administrationsgebyr: 9,5
Én dags træning: 75,-
Faktura ved manglende PBS eller korttilmelding: 39,-